Wie is Marco

Wie is Marco

De persoon achter SnZ  

96073aa6 fc0a 4377 8755 e84f28e6b449

Marco van der Plas geboren in het jaar 1989. Opgegroeid in de Duin- en Bollenstreek.

Vanaf 2007 ervaring in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een verleden uit de (jeugd) detentie. Met bijkomende stoornissen zoals o.a. autisme, depressie, ADHD, hechtingsproblematiek en gedragsproblematiek.

Naast ‘Samen naar Zelfstandigheid’ werkzaam voor een organisatie als coördinator en trainer van een Academie voor Zelfstandigheid.

Samen naar Zelfstandigheid is ontstaan vanuit een ambitie en passie om mensen, jong en oud, te helpen bij hun vraag naar meer zelfstandigheid.
Door samen te onderzoeken wat er nodig is, daar waar mogelijk, de regie weer in eigen handen te krijgen.

Ik vind het daarnaast ook belangrijk om ouders, partner of verwanten te kunnen ondersteunen en/of ontlasten bij zorgvragen.

Mijn ervaring heeft me geleerd dat ieder mens uniek is wat vraagt om een gepersonaliseerde ondersteuning/aanpak.

Door nauw aan te sluiten bij het unieke individuele leerproces van een persoon is het mogelijk de ontwikkeling te vergroten op verschillende gebieden. De begeleiding, werkwijze en het aanbod van Samen naar Zelfstandigheid is hiernaar ontwikkeld.

Missie / Visie

Missie / Visie

Samen naar Zelfstandigheid streeft er samen met jullie naar om dromen en wensen te kunnen realiseren. Iedereen wil zo zelfstandig mogelijk leven, eigen regie hebben en deelnemen aan de maatschappij.

Samen volgen we een weg die prettig is en het beste aansluit. Door het benutten van talenten en mogelijkheden wordt de intrinsieke motivatie versterkt. Het zelfvertrouwen zal hierdoor groeien om vervolgens in kleine stappen en herhaling verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale emotionele ontwikkeling en/of het vergroten van competenties en vaardigheden.
Met als doel om het geleerde zo zelfstandig toe te passen in het dagelijks leven.

De manier van begeleiding maakt grotendeels gebruik van twee methodes waarbij het benutten van mogelijkheden en talenten van de persoon altijd centraal staan. Maar we kijken vooral naar wat de persoon nodig heeft en sluiten hierbij aan in de praktijk.

‘Geef me de 5’; Dit is een praktische werkwijze in de omgang met de persoon en kenmerkt zich door duidelijke en voorspelbare communicatie.

‘Op Eigen Benen’; een praktische leermethode welke uitgaat van de bestaande vaardigheden van de persoon om hem vervolgens te motiveren zelf na te denken over de oplossing van een taak of probleem met als doel meer zelfvertrouwen en eigen waarde te ontwikkelen.

Zorgaanvraag

Zorgaanvraag

Alle zorg en ondersteuning wordt geregeld vanuit een zorgwet.
Er zijn vier zorgwetten:

 • De Jeugdwet (gemeente)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente)
 • De Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar)
 • De Wet langdurige zorg (CIZ/zorgkantoor)


Particulier


De individuele begeleiding kan worden vergoed vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget)

Mocht u hiermee nog niet bekend mee zijn help ik u hiermee graag verder.

Kennismaking

Kennismaking

Zodra er een aanvraag is ingevuld en toegestuurd, neem ik z.s.m. contact op om een afspraak te maken voor een kennismaking gesprek. Daarbij stuur ik aanvullende informatie toe over Samen naar Zelfstandigheid.

Tijdens dit contactmoment bespreken we met elkaar op welk gebied er ondersteuning is gewenst en of er overige wensen en behoeftes zijn. Als blijkt dat Samen naar Zelfstandigheid de juiste match is, volgt er een start gesprek.

*Nieuwsgierig naar de aanvullende informatie over Samen naar Zelfstandigheid? Stuur hierover gerust een mail en u krijgt deze toegestuurd. 

Diensten

Diensten

Samen naar Zelfstandigheid biedt ambulante/individuele begeleiding aan kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen voor wie leren en/of ontwikkelen niet (meer) vanzelfsprekend is, ongeacht de beperking of oorzaak. (depressie/burn out/trauma). Samen naar Zelfstandigheid komt naar de persoon toe, waardoor er vanuit de veilige, vertrouwde omgeving toegewerkt kan worden naar het gewenste resultaat. En het geleerde direct zo zelfstandig mogelijk ingezet kan worden in de praktijk.

Om stabiliteit en continuïteit te bieden is het wenselijk om wekelijks een afspraak in te plannen.

Per leerdoel of aandachtspunt wordt er uitgegaan van een duur van 2 uur per week.

Om de persoon tijdens de begeleiding in een ontspannen sfeer in beweging te kunnen krijgen en/of te laten ontladen wordt er met regelmaat, tijdens het werken aan de doelen een sportieve activiteit ingezet die aansluit bij de persoon bijv. wandelen, fitness, mountainbiken, zwemmen, vissen ect.

Deze activiteiten kunnen ook aangevraagd worden om als individuele begeleiding in te zetten.

Een aantal diensten die Samen naar Zelfstandigheid levert zijn o.a.;

 • Individuele thuis begeleiding
 • Individuele behandeling
 • Opvoedondersteuning
 • Individuele begeleiding bij zelfstandig wonen
 • Individuele begeleiding bij werk of dagbesteding
 • Individuele school/studie begeleiding
 • Hulp bij problemen op sociaal gebied
  Communicatie: een boodschap overbrengen, een praatje maken, je taalgebruik aanpassen, luisteren, samenvatten en doorvragen, interesse tonen, omgaan met elkaar, sociale aardigheden.
 • Hulp bij problemen op emotioneel gebied
  Problemen oplossen: hulp vragen, hulp bieden, omgaan met tegenslag, vertrouwen op jezelf.
 • Hulp bij vaardigheden zoals; lezen, schrijven, rekenen
 • Hulp bij leren plannen en organiseren / afspraken maken (regelmaat / dag structuur)
 • Hulp bij huishoudelijke vaardigheden
  Je huishouden doen: schoonmaken, koken, de was doen, je bed opmaken, boodschappen doen.
 • Hulp bij budgetteren
  Omgaan met geld: inkomsten en uitgaven, munt- en briefgeld, rekenen met geld, betalen met je pinpas, betalen via internet, wat is loon? En wat is een uitkering?
 • Hulp bij het bedienen van apparaten
 • Hulp bij het zelfstandig leren reizen
 • Hulp bij het leren van brommer en auto theorie
 • Hulp bij het zoeken naar een passende dag invulling / werk/ dagbesteding
 • Hulp bij omgaan met emotie en/of agressie
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

De manieren waarop ik jou kan ondersteunen.

Zelf op pad

Omgaan met geld

Computerondersteuning

Zelf leren plannen

Kennismaking en proces

Kennismaking en proces

Kennismakingsgesprek
Als blijkt dat Samen naar Zelfstandigheid de juiste match is, volgt er een startgesprek.

Startgesprek
Tijdens het startgesprek maken we afspraken over de zorgvraag- of ondersteuningsvraag, stellen we doelen op en stellen zo nodig de bijhorende acties vast.
Hierin wordt ook duidelijk welke competenties en vaardigheden er wel al worden beheerst op dit gebied.

In eerst instantie zal er tijd nodig zijn om een vertrouwensband op te bouwen om vandaaruit te kunnen werken aan de leerdoelen.

Tussenevaluaties
Na een vooraf afgesproken tijdsperiode plannen we een tussenevaluatie en evalueren we de afgelopen periode. De gemaakte ontwikkelingen worden in kaart gebracht en we bespreken hoe door te werken aan een doel of competentie en/of er nog andere wensen en/of behoeften zijn.

Eindgesprek
Het eindgesprek is een afsluiting van een zorg- of ondersteuningsvraag.

*De voortgang van de ontwikkelingen worden middels rapportage bijgehouden.

Mogelijkheden

Mogelijkheden

 • Werken aan persoonlijke leerdoelen
 • Werkbegeleiding
 • Studiebegeleiding
 • Vakantie activiteiten
 • Sport activiteiten
 • Groot aanbod in oefen en trainingsmateriaal 


Op zoek naar een weekend opvang voor uw kind?

Dan verwijs ik u graag door naar;

Logo Oogappelboom 1
De Oogappelboom – Logeeropvang voor kinderen met autisme/adhd Op zoek naar een dagbesteding locatie?

Informeer via de mail naar de mogelijkheden en ik neem z.s.m. contact met u op.

Aanvraag

Aanvraag

Naam aangever

Persoon zorgvraag

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Contact

Contact

Samen naar Zelfstandigheid

Marco van der Plas
Noordwijkerhout

  06 58913312
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kvk: 81949820
Agb: 41523205 
IBAN: NL91 RABO 0375970126